පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීමකට හඬ කැවීම

පවර්පොයින්ට් වීඩියෝ මත හඬ කැවීම (narration/voice over) පිළිබඳ කෙටි වීඩියෝවකි. ඔබේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය හෝ ඔෆිස් පැකේජයේ (MS Office) සංස්කරණය අනුව එහි දැක්වෙන අතුරු මුහුණත් (interfaces) සහ බොත්තම් (buttons) මෙන් ම ක්‍රියාකාරීත්වය ද වෙනස් විය හැකි ය. වැඩි විස්තර සඳහා මෙම සබැඳියට පිවිසෙන්න. 

Video file (MP4)